Select Page

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Tablet with a medicine in a hand of the person.

      “Toksikoloji’’ terimi Yunanca ok zehiri anlamına gelen ‘’toxikos’’ ve bilim dalı anlamına gelen ‘’logos’’ kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Toksikoloji kimyasal maddelerin, biyolojik ve fiziksel etmenlerin yararlı organizmalar üzerinde istenmeyen, zararlı etkileşmelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Klinik toksikoloji, adli toksikoloji, çevresel toksikoloji, gıda toksikolojisi, mesleki toksikoloji, afet toksikolojisi, fitotoksikoloji ve çevresel toksikoloji gibi birçok çalışma alanına sahip multidisipliner, gelişen ve öngörüsel niteliği olan bir bilimdir.

        ‘Toksik etki oluşturmayan hiçbir madde yoktur. İlaçla zehiri ayıran yegane fark DOZ’dur.’ 

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Büşra DEMİR Araş. Gör. bdemir@erzincan.edu.tr 40002
K. Gizem YILDIZTEKİN Araş. Gör. gyildiztekin@erzincan.edu.tr 40002