Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji

      Genel anlamda farmakoloji, ilaç bilimi demektir ve ilaçlara ait her çeşit bilgiyi kapsar. İlaçların biyolojik sistemlerle etkileşmesini inceler. Böylece hastalıkların teşhisi, tedavisi ve profilaksisi (önlenmesi) için gereken en uygun ilacı saptar. İlaçların kökenleri, elde edilişleri, vücutta yaptıkları etkiler, yan etkileri, zehirlenme durumları ve bunların tedavileri ile ilgilenir. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini, biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir.

      Diğer bir deyişle, ilaçların yapımından, kullanıma sunulmasına, ilaçlar ile biyolojik dizgeler arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. Farmakoloji, deneyleri ve canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya değin uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı yürütür.

3

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Bülent GÜMÜŞEL Prof. Dr. bulent.gumusel@erzincan.edu.tr 40002
Burçin İBİŞOĞLU Dr. burcinibisoglu@gmail.com 40223
Büşra DİNÇER Araş. Gör. bbasoglu@erzincan.edu.tr 40202
İ. Çağrı AYDIN Araş. Gör. icaydin@erzincan.edu.tr 40002