Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik 1

      Farmasötik Kimya hastalıkların tedavisi için yeni ajanların keşfi ve geliştirilmesine adanmış bir bilim dalı olup daha çok yeni doğal bileşikler veya sentetik organik bileşikleri üzerine çalışmaya yönelmiştir. İlaç olabilecek moleküllerin tasarlanması, yapılarının aydınlatılması, sentezi ve analizleriyle ilgilenen bir Anabilim Dalıdır. Özellikle günümüzde sanayinin çok ihtiyaç duyduğu konular olan yeni molekül bulma veya molekül geliştirme çalışmalarında Farmasötik Kimyacılar görev almaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli ilaç geliştirme programlarını kullanabilmek için Farmasötik Kimya bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

      Farmasötik Kimyacılar’ın çalışma alanları;

    · Güncel farmakolojik aktiviteleri takip etmek

    · Kantitatif yapı etki ilişkilerini incelemek

    · İn vivo ve in vitro yöntemlerle fizikokimyasal ve yapısal parametreleri belirlemek

    · En uygun sentez yöntemini belirlemek ve kullanmak

    · İlaç reseptör etkileşimini açıklamak üzere üç boyutlu reseptör modelleri geliştirmek

    · Spektral yöntemlerle yapı tayini yapmak

Farmasötik 2

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Hanif SHIRINZADEH Dr. Öğr. Üyesi hshirinzade@erzincan.edu.tr 40204
Yalçın EROĞLU Dr. Öğr. Üyesi y.eroglu@erzincan.edu.tr 40202
Gökalp ÇETİN Araş. Gör. gokalpcetin@hacettepe.edu.tr 40002
Gülsen GÜNEŞAÇAR Araş. Gör. ggunesacar@erzincan.edu.tr 40002
Hayrunnisa TAŞCİ Araş. Gör. htasci@erzincan.edu.tr 40002