Bir Sayfa Seçin

Koordinatörlükler

Sınıf Danışmanları
I. Sınıf Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇETİN 
II. Sınıf Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM 
III. Sınıf Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKŞİT
IV. Sınıf Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serap SUNAR 
V. Sınıf Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra DİLEK 
2013 Girişli Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih POLAT
2019 Girişli Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TÜRKEŞ
Bologna Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM 
Farabi Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM 
Dr. Öğr. Üyesi Engin KILIÇ 
Erasmus Farabi Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM 
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TÜRKEŞ
Mevlana Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM 
Dr. Öğr. Üyesi Serap SUNAR 
UZEM Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKŞİT 
Engelli Öğrenci Koordinatörü  Arş. Gör. Bilge AYDIN
Web Sorumlusu Arş. Gör. Oğuzhan FIRAT
Ders ve Sınav Programı Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM  Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın EROĞLU Dekan Yardımcısı