Koordinatörlükler

KOORDİNATÖRLÜKLER

Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Prog. Birim Koor.

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Birim Bologna Koordinatörü

Fakülte Ders ve Sınav Koordinatörü

Fakülte Seminer Programı Koordinatörü

Fakülte UZEM Koordinatörü

Dr. Öğr. Üye. Sümeyra TUNA YILDIRIM

Dr. Öğr. Üye. M. Fatih POLAT

Dr. Öğr. Üye. Engin KILIÇ

Dr. Öğr. Üye. Esra DİLEK

Dr. Öğr. Üye. Sümeyra TUNA YILDIRIM

Dr. Öğr. Üye. Gül ÇETİN

Dr. Öğr. Üye. Sümeyra TUNA YILDIRIM

Dr. Öğr. Üye. Cüneyt TÜRKEŞ