Bölümler

 

 

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü 
Analitik Kimya Anabilim Dalı 
Biyokimya Anabilim Dalı 
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 
Farmakoloji Anabilim Dalı 
Farmakognozi Anabilim Dalı 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı  

Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı