Tek Ders Sınavı

Erzincan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 6. fıkrasının “ç” bendindeki “Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin mezun olabileceği yarıyıl sonunda ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için varsa zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir”  ifadesi gereğince 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında tek dersten “FF” veya “FD” alarak başarısız olmuş  tek dersten dolayı mezun olamayan öğrencilerimizin TEK DERS sınavları 08.06.2018 tarihi Saat 10:00’da B4-Z-0 nolu derslikte yapılacaktır.
Tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin 01.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Related posts