Staj Sınavı-2018

Staj yapan öğrencilerimizin dikkatine, Yeni Staj Yönergemiz ile Staj İlke ve Esaslarımıza göre staj sınavı sonuçları not olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Bunun için staj yapan öğrencilerimiz Staj Rapor Defterleri ile Staj Değerlendirme Formlarının Fakültemizce oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilmesi için aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlere kadar Dekanlığımıza iletmeleri önemle rica olunur. Staj Sınav Takvimi III. Sınıf Öğrencileri için Staj Takvimi (ÖSYS-2016 girişli öğrenciler) Sıra Tarih Yapılacak İşlemler 1 03 Eylül 2018 Staj Rapor Defterleri, Staj Değerlendirme Formu ve Varsa Diğer Evrakların Fakülteye Son İletim/Teslim Tarihi 2 13 Eylül 2018 (Sınav Saati 10.00) Staj Sınav Tarihi 3…

Read More